اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1398 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


album album 1/30 album
album
10
Slower
Faster
غرفه انجمن علمی فرش ایران در بیست و یکمین نمایشگاه بزرگ فرش ایران album

غرفه انجمن علمی فرش ایران در بیست و یکمین نمایشگاه بزرگ فرش ایران

سالن 38B محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

با حضور انجمن های علمی دانشجویی فرش  دانشگاه سمنان و مرکز آموزش عالی صنایع دستی تهران واحد پونک

عکس ها: سونیا جوادی مجد، هانیه خدابنده لو و سید محمد مهدی میرزاامینی

[انجمن علمی فرش ایران ] [فهرست آلبوم‌ها ]