اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1399 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


album album 1/26 album
album
10
Slower
Faster
طراحی سنتی قالی album

استاد رضایی طراح قالی

اراک - خبرگزاری مهر: استاد رضایی یکی از طراحان ممتاز قالی در بازار قدیمی استان مرکزی است که سالها با کمبود امکانات و مکان نامناسب فعالیت هنری خود را ادامه می دهد.

[انجمن علمی فرش ایران ] [فهرست آلبوم‌ها ]