اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1399 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


album album 1/9 album
album
10
Slower
Faster
جــــــاجیم بافی album

جاجیم‌بافی

جاجیم‌بافی از صنایع دستی است که از دیرباز در ایران و در طی چند سال اخیر در استان مرکزی رواج دارد. هنر جاجیم بافی در این استان توسط هنر مند جاجیم باف خانوم بتول صاحب الداری اولین هنرمند جاجیم باف در استان مرکزی در طی بیست سال گذشته و پس از فوت ایشان این هنر به دستان هنرمند دخترش خانم رضوان بهزاد نسب سپرده شد تا این هنر همچنان در استان باقی بماند.

منبع: خبرگزاری مهر

[انجمن علمی فرش ایران ] [فهرست آلبوم‌ها ]