اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


album album 1/5 album
album
10
Slower
Faster
کیف های دستباف album

نمایشگاه کیف های سنتی دستباف با استفاده از بافته های دستی موج ،جاجیم و گلیم که جنس همه ی آن ها پشم میباشد.برای ارائه روش های استفاده کاربردی تر از این بافته ها برای حفظ ارزش و اصالت آن ها
[انجمن علمی فرش ایران ] [فهرست آلبوم‌ها ]