اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


album album 1/27 album
album
10
Slower
Faster
افتتاح مجدد شعبه کاشان انجمن علمی فرش ایران album

اين مراسم در محل نگارخانه دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان و همزمان با نمايشگاه دستبافته های استاد لطفی ساعت 10:30 صبح روز سه شنبه يازدهم آذرماه 1393 برگزار شد.
[انجمن علمی فرش ایران ] [فهرست آلبوم‌ها ]