اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


album album 1/16 album
album
10
Slower
Faster
مراسم بزرگداشت استاد علی رشتی‌زاده بنيانگذار فرش ابريشم قم در دانشگاه کاشان album

دومين مراسم بزرگداشت استاد فرش ايران استاد علی رشتی‌زاده بنيانگذار فرش ابريشم قم با حضورروسائ دانشگاه واتاق بازرگانی وانجمن علمی فرش وپژ‍وهشکده فرش ايران وجمعی از هنرمندان، صادرکنندگان و توليدکنندگان و طراحان ودانشجويان واستادان فرش از شهرهای قم، اصفهان و کاشان به همت انجمن علمی فرش ايران در دانشگاه کاشان برگزار شد.
[انجمن علمی فرش ایران ] [فهرست آلبوم‌ها ]