اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1398 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


album album 1/17 album
album
10
Slower
Faster
نوبت دوم جلسه مجمع عمومی عادی سال 1394 با حضور اعضا پيوسته انجمن علمی فرش album

عصر روز بيست و سوم خرداد 1394 نوبت دوم جلسه مجمع عمومی عادی انجمن در محل ساختمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برگزار شد. در اين جلسه با حضور 20 تن از اعضای پيوسته تراز مالی انجمن قرائت و تصويب شد.
[انجمن علمی فرش ایران ] [فهرست آلبوم‌ها ]