اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1396 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


album album 1/17 album
album
10
Slower
Faster
کارگاه شيوه طراحی و توليد قالی های بزرگ پارچه album

ـ کارگاه شيوه طراحی و توليد قالی های بزرگ پارچه
مدرس : استاد علی خليقی
زمان : سه شنبه 6/5/94 ساعت 30/9 الی 14

[انجمن علمی فرش ایران ] [فهرست آلبوم‌ها ]