نمایشگاه فرش دستباف

اولین نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت ویژه سفارت های خارجی از 9 الی 13 اردیبهشت در هتل المپیک تهران.

عکس: مجتبی محمدلو

" > انجمن علمی فرش ایران

اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


album album 1/19 album
album
10
Slower
Faster
نمایشگاه فرش دستباف album

نمایشگاه فرش دستباف

اولین نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت ویژه سفارت های خارجی از 9 الی 13 اردیبهشت در هتل المپیک تهران.

عکس: مجتبی محمدلو

[انجمن علمی فرش ایران ] [فهرست آلبوم‌ها ]