اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1398 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


معرفی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۹/۱۹ | 
دکتر امیر حسین چیت سازیان

  دکتر امیر حسین چیت سازیان

  دکترای تخصصی پژوهش هنر

  عضو هیئت موسس و هیئت مدیره انجمن علمی فرش ایران

  پست الکترونیک: chitsazian@kashan u .ac.ir

  تلفن: 5913146 و 5913144-0361

  دورنگار: 5913132-0361

  دانشیار و عضو هیئت علمی رسمی- قطعی گروه فرش و مدیر گروه هنر اسلامی و پژوهش هنر دانشگاه کاشان

 

  صفحه شخصی در سایت دانشگاه کاشان

 

 

سوابق تحصیلی

 

  دکتری

  رشته پژوهش هنر ، دانشکده هنر تربیت مدرس ، 1385

 

  عنوان رساله:نماد گرایی وزیبایی شناسی در فرش ایران ( ازدوره صفویان تاپایان قرن 13هجری)

  کارشناسی ارشد

  رشته مدیریت فرهنگی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی ،1377

 

  عنوان پایان نامه: بررسی زمینه های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی موثر بر گسترش هنر فرش در کاشان از دیدگاه دست اندر کاران صنعت فرش کاشان

  کارشناسی

  رشته ریاضی محض ،دانشکده علوم پایه دانشگاه کاشان ، 1364

 

  درس های تدریس شده

 

  1

  دوره دکتری پژوهش هنر و مرمت آثار فرهنگی : نظریه پردازی در عرصه فرهنگ وتمدن – شناخت وتکنولوژی مواد ومصالح – روش تحقیق – درس ویژه 3

  2

  دوره کارشناسی ارشد پژوهش هنر : جامعه شناسی هنر – آشنایی با آراء متفکران در باب هنر – کارگاه روش تحقیق

  3

  دوره کارشناسی ارشد هنر اسلامی : روش تحقیق – مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی – مطالعه تطبیقی هنر اسلامی – رمز نماد در هنر اسلامی

  4

  دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی: تجزیه وتحلیل سیستم ها – تئوری های مدیریت – مبانی سازمان و مدیریت

  5

  دوره کارشناسی فرش : سیر تحول نقوش ونمادها در هنر سنتی – آشنایی با هنر در تاریخ(1) – آشنای با هنر در تاریخ (2) -پژوهش در فرش ایران – تاریخ فرش ایران – تاریخ فرش جهان – جغرافیای فرش – مردم شناسی فرش – هنر در تمدن اسلامی (1) – هنر در تمدن اسلامی (2) – مدیریت فرهنگی وهنری – اقتصاد فرش ایران – زیبایی شناسی فرش

  6

  دوره کارشناسی صنایع دستی: هنر وتمدن اسلامی (2)- آشنایی با هنر در تاریخ(1) – آشنایی باهنر در تاریخ(2)

  7

  دوره کارشناسی مدبریت وکارشناسی علوم اجتماعی:جامعه شناسی سازمان ها – مدیریت تحول – مدیریت منابع انسانی – نظریه های مدیریت – سازماندهی- مبانی سازمان ومدیریت

 

  دوره های علمی و کارگاه های آموزشی

 

  فعالیتهای علمی ـ آموزشی (راه اندازی فعالیت ها و نهادهای علمی)

  1

  راه اندازی حوزه برنامه ریزی دانشگاه و مدیریت ومعاونت طرح و برنامه در دانشگاه کاشان با گروه های بودجه وبرنامه ریزی تشکیلات و روشها آمورش کارکنان و مراکز رایانه دانشگاه 1370- 1369

  2

  راه اندازی بخش پژوهش دانشگاه و تشکیل اولین شورای پژوهش آن – 1370

  3

  راه اندازی کمیته طرح جامع دانشگاه کاشان -1371

  4

  طراحی وراه اندازی ودبیری اولین سمینار علمی بررسی روند توسعه آموزش عالی در کاشان - 1371

  5

  عضویت در کمیته راه اندازی دانشکده معماری وهنر و نیز دوره کاردانی معماری سنتی دانشگاه کاشان 1374-1375

  6

  راه اندازی گروه کارشناسی ارشد هنر اسلامی و پژوهش هنر دانشگاه کاشان

  7

  طراحی و راه اندازی و دبیری اولین سمینار علمی بررسی روند توسعه آموزش عالی در کاشان- 1371

  8

  طراحی و راه اندازی و دبیری اولین کنفرانس مهندسی منابع کویری و بیابانی ایران-کاشان- 1370

  9

  طراحی وراه اندازی و دبیری نخستین همایش علمی فرش در آموزش عالی ایران-کاشان - 1379

  10

  پیشنهاد و طراحی وتاسیس انجمن علمی فرش ایران با مجوز وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری-1381

  11

  پیشنهاد و طراحی وتاسیس مرکز پژوهشی فرش ایران در دانشگاه کاشان- 1382

  12

  پیشنهاد وپیگیری و اخذ مجوز اولین فصلنامه علمی- پزوهشی فرش ایران از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از طریق انجمن علمی فرش ایران 1383

  13

  پیگیری و اخذ مجوز تهیه و تدوین دایره المعارف فرش ایران با همکاری بنیاد دانشنامه نگاری ایران در وزارت علوم

  14

  پیشنهاد و مسئولیت راه اندازی موزه فرش کاشان- در دست پیگیری

  15

  عضو کمیته داوران سمینار ملی تحقیقات فرش دستبافت ایران- مرکز ملی فرش ایران

  16

  عضو کمیته علمی سمینار ملی طرح،رنگ فرش دست بافت ایران- دانشگاه شهرکرد

  17

  عضو کمیته علمی همایش ملی هنر، فرهنگ وتاریخ وتولیدفرش دستباف ایران وجهان. دانشگاه نجف آباد

  18

  عضو کمیته داوران همایش و جشنواره ترنج، فرش منطقه جنوب شرق. دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

  شرکت در دوره های علمی

  1

  کارگاه روش تدریس – دانشگاه کاشان و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 1378

  2

  کارگاه روش تحقیق در هنر – دانشگاه تربیت مدرس و موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی 1380

  3

  کارگاه تفکر خلاق – دانشگاه کاشان ومرکز کار آفرینی 1386

  4

  کارگاه مقاله نویسی علمی – دانشگاه کاشان و انجمن علمی فرش ایران وبنیاد دانشنامه نگاری ایران 1387

  5

  کارگاه تدوین استراتژی وزارت بازرگانی ونهاد ریاست جمهوری 1389

  6

  دوره مدیریت عالی – دانشگاه تهران و وزارت جهاد سازندگی 1366

  7

  دوره برنامه ریزی وتوسعه اقتصادی – موسسه برنامه ریزی وتوسعه سازمان برنامه و بودجه 1367

  عنوان مقاله های چاپ شده در مجلات

 

  1

  بازشناسی پردیس در بستر نماد گرایانه معماری و فرش ایران – گلجام (علمی -پژوهشی) 1388 ش12

  2

  طبیعت گرایی و زیبایی شناسی فرش ایران- گلجام (علمی- پژوهشی) 1384ش 1

  3

  نماد گرایی وتاثیر آن در فرش ایران - گلجام (علمی -پژوهشی) 1385 ش4و5

  4

  نماز لیق ترکمنی - گلجام (علمی -پژوهشی) -1386 ش6 و7

  5

  هور شریعتمدار ،هویتی پنهان در فرش ایران - گلجام (علمی -پژوهشی)1387ش11

  6

  نقش فرهنگ اشتغال وکار بیرون از خانه در وضعیت قالیبافی- گلجام (علمی -پژوهشی) 1386ش 6و7

  7

  بررسی تطبیقی فرشینه های اروپا با گلیم ایران - گلجام (علمی -پژوهشی) 1388ش13

  8

  دایره المعارف فرش ودانش فرش شناسی - گلجام (علمی- پژوهشی) 1387ش10

  9

  بررسی تطبیقی هنر فرش در ایران و ترکیه – مطالعات هنر اسلامی (علمی -پژوهشی) 1384ش3

  10

  طراحی ورتبه بندی مولفه های آمیخته بازار یابی داخلی فرش دستباف – پ گلجام (علمی -پژوهشی) 1390ش17

  11

  جستاری بر سفال گامبرون – نگره (علمی -پژوهشی)1390 ش19

  12

  جایگاه اجتماعی صنایع دستی و هنر های سنتی با نظری به مسگری کاشان در گذشته وامروز – علوم اجتماعی(علمی -پژوهشی)1391

  13

  تاریخ آموزش عالی در جهان اسلام – دایره المعارف آموزش عالی ایران

  14

  فرش دستباف منطقه کاشان – دایره المعارف فرش ایران

  15

  فرش ایران پیش از هخامنشی – دایره المعارف فرش ابران

  16

  فرش در دوره ساسانی – دایره المعارف فرش ایران

  17

  بازتاب هنر کاشان در صناعات فرش صفویان – فصلنامه کاشان شناخت -1385 ش3

  18

  journal .Sumary of Persian carpet and Persian tribes kohan ش ژوئن 2007

  19

  نیم نگاهی به فرشینه ها در اروپا – فصلنامه نقش مایه- 1387ش2

  20

  در آمدی بر طراحی ساختار سازمانی یک دانشگاه اسلامی – فصلنامه پژوهشی دانشگاه کاشان1375

  21

  بررسی زمینه های فرهنگی – اجتماعی واقتصادی موثر بر گسترش هنر فرش کاشان - فصلنامه فرهنگ اصفهان 1379

  22

  بررسی زیبایی شناسی سفالینه های کاشان دوره ایلخانی بر اساس آرای آن شپرد – فصلنامه نقش مایه 1389ش5

  23

  بررسی دلایل شکوفایی هنر فرش دردوران اسلامی ایران-فصلنامه علمی – تخصصی ‍«مدرس هنر» دانشکده هنر تربیت مدرس1382

  24

  جایگاه هنر و موسیقی در آراء و اندیشه مولانا – کتاب ماه ادبیات 1390

  25

  بررسی نماد و نقش پرنده در قالی های موزه فرش ایران – فصلنامه پژوهش هنر دانشگاه هنراصفهان-1390

  26

  تاثیر پذیری طراحی فرش کاشان از نماد ها – مجله تخصصی هنرهای تجسمی «تندیس» 1384

  27

  رنگ ورنگرزی در فرش کاشان – فصلنامه کاشان شناخت – 1390

  28

  نقش خورشید در سفالینه های ایران باستان – کتاب ماه هنر آذر 1389ش 27

  28

  سرچشمه هنر وتمدن ایرانی ، سیلک – مجله ترمه دانشکده معماری وهنر کاشان 1377

  29

  دانشگاه بین المللی ربع رشیدی و شهرک علمی تحقیقاتی آن – مجموعه مقالات طرح تحول اسلامی در دانشگاهها – معاونت آموزشی وزارت علوم -1375

  30

  بررسی پیشینه هنر قالی در کاشان – مجله ترمه1378

  31

  فرش سیلک – قدیمی ترین فرش ایران – مجله ترمه دانشکده معماری وهنر دانشگاه کاشان

  32

  آثار دخالت شرکت های غربی در صنعت فرش ایران – مجله ترمه دانشکده معماری وهنر دانشگاه کاشان 1376

 

  عنوان مقاله های کنفرانس

 

  1

  ترانه ها و شعر گونه های فولکوریک قالیبافان - دومین سمینار ملی تحقیقاتی فرش- مرکزملی – 1386 (مجموعه مقالات)

  2

  نقوش محرابی ونماد ها – دومین سمینار ملی تحقیقاتی فرش- 1386 (مجموعه مقلات )

  3

  نگاهی به تکوین آموزش عالی فرش در ایران – مجموعه مقالات نخستین همایش فرش در آموزش عالی ایران 1382

  4

  بررسی علل تداوم و شکوفایی هنرفرش در دوران اسلامی ایران- مجموعه مقالات اولین همایش هنر اسلامی ایران1380

  5

  عوامل موثر بر گسترش هنر فرش در کاشان ونقش آن در توسعه فرهنگی اجتماعی واقتصادی – همایش ملی فرهنگ و توسعه در منطقه مرکزی 1388

  6

  سفرنامه های جهانگردان ،علت آشنایی غرب با فرش ایران- سمینار ملی طرح ونقش و رنگ فرش دستباف دانشگاه شهرکرد -1387

  7

  نگرشی برسنت فرشبافی تبت- همایش ملی هنر ،فرهنگ ،تاریخ وتولید فرش دستباف ایران وجهان – دانشگاه آزاداسلامی واحد نجف آباد- 1390

 

  چاپ کتاب

  تالیف

 

  1

  نگاهی به تاریخ درخشان فرش کاشان – انتشارات سروش -1388

  2

  کتاب آموزش دانشگاهی فرش، چالشها و چشم اندازها – انتشارات سخن گستر-1382

  3

  همکاری در تالیف کتاب بهشت موعود فرش – سازمان اتکا (سرپرست مولفین دکتر بصام)-1384

  4

  کتاب نماد گرایی در زیبا شناسی فرش ایران – در دست انتشارات توسط دانشگاه کاشان

  5

  کتاب آموزش عالی در گستره تاریخ و تمدن اسلامی – انتشارات پژوهشکده فرهنگی اجتماعی وزارت علوم وتحقیقات وفناوری 1388

  6

  همکاری در تالیف و ویراستاری کتاب ترجمه شده مرمت قالی شرقی تالیف پیتراستون- 1389

  7

  گزارش علمی مجموعه برنامه های اولین سمینار بررسی روند توسعه آموزش عالی در کاشان- 1371

 

  ترجمه

 

  1

  همکاری در ویرایش ترجمه کتاب تعمیر قالی شرقی- تالیف: پیتراستون ترجمه: غلامرضا طوسیان- ویرایش وهمکاری امیر حسین چیت سازیان- انتشارات جمال هنر 1389

  طرح های پژوهشی

 

  1

  مجری طرح: بررسی وضعیت فرش کاشان و علل رکود وشناسایی راهکارهای بهبود آن-«اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن» و «سازمان مدیریت وبرنامه ریزی » و «دانشگاه کاشان» . (طرح کلان ملی کاربردی وتقاضا محور) 1384-1388

  2

  مسئول تهیه و تنظیم سر فصل دروس کارشناسی ارشدفرش(با سه گرایش ) که در بهار 1390به تصویب وزارت علوم رسیده است

  3

  مجری طرح: بررسی شیوه های طراحی فرش در کاشان – مرکز تحقیقات فرش دستبافت ایران 1380

  4

  مجری طرح: بررسی سازماندهی موجودو طراحی ساختار سازمانی بهینه دانشگاه جامع کاشان- دانشگاه کاشان

  5

  مجری طرح: بررسی عوامل موثر در ایجاد تحول در دانشگاهها- نگاهی به تاریخ آموزش عالی در جوامع اسلامی – معاونت آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری 1375

  6

  همکار اصلی مجری: طرح جامع دانشگاه کاشان – دانشگاه کاشان و وزارت علوم 1374

  7

  بررسی تاریخ فرش کاشان و دلایل رکود یا شکوفایی آن در گذشته 1385

  داوری مقاله

 

  داوری مجلات

  1

  داوری مقاله برای فصلنامه علمی – پژوهشی گلجام حدود40 مورد

  2

  داوری مقاله برای فصلنامه علمی – پژوهشی هنرهای زیبا 3 مورد

  3

  داوری مقاله برای فصلنامه علمی – پژوهشی نگره 5 مورد

  4

  داوری مقاله برای فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعه تطبیقی هنر 1 مورد

  5

  داوری مقاله برای فصلنامه علمی – پژوهشی نقش مایه 3 مورد

  6

  داوری مقاله برای فصلنامه علمی – تخصصی کاشان شناخت

  داوری کنفرانس ها

  1

  سمینار ملی طرح ورنگ فرش ایران – دانشگاه شهرکرد 1387

  2

  دومین سمینار ملی تحقیقات فرش دستبافت ایران – مرکز ملی فرش ایران 1386

  3

  سومین سمینار ملی تحقیقات فرش دستبافت ایران – مرکز ملی فرش ایران 1388

  4

  اولین جشنواره علمی هنری ترنج (فرش دستباف )- دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند 1389

  5

  اولین همایش ملی هنر ،فرهنگ ، تاریخ وتولید فرش دستباف ایران – دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 1390

  6

  اولین سمینار آموزش عالی فرش در ایران – دانشگاه کاشان 1379

 

  پایان نامه های دانشجویی

  کارشناسی ارشد

 

  1

  فرش ترکمنی و تاثیر باور ها و هنجارها های اجتماعی بر نقوش آن -1386- دانشکاه تربیت مدرس – استاد مشاور

  2

  مطالعه تطبیقی فرشینه های ایران و اروپا -1387- دانشگاه شاهد – استادمشاور

  3

  مطالعه رنگ در فرش ایران با تاکید بر منطقه اصفهان در سده معصر -1387- دانشگاه شاهد- استاد مشاور

  4

  زیبایی شناسی فرش ایران در دوره تیموریان بر مبنایی نگار گری موجود -1388- دانشگاه شاهد-استاد مشاور

  5

  تاثیر شعر بر سفال دوره اسلامی ایران -1389- دانشگاه کاشان – استادمشاور

  6

  بررسی شرایط اجتماعی فرهنگی حاکم بر تولید فرش قاجار -1389- دانشگاه تربیت مدرس – استادمشاور

  7

  تجلی ارزش های زیبایی شناسی رنگ ونقش در آثار سفال وسرامیک دوره سلجوقی با تاکید بر آثار مینایی -1390- دانشگاه کاشان – استادراهنما

  8

  سیر تحول تصویر بافی در فرش ایران از دیروز تا امروز -1390- دانشگاه شاهد-استادمشاور

  9

  پژوهشی در کاشی های مزین به اسماء الحسنی در سرامیک دوره اسلامی ایران -1390- دانشگاه کاشان – استادراهنما

  10

  تناسبات در طراحی کتیبه های ظروف سفالین نیشابور – قرن های 4و3 هجری قمری- 1390 دانشگاه کاشان – استادراهنما

  11

  مطالعه چهرهای انسانی وسیر تحول آن در تاریخ نگاری ایران- 1390-دانشگاه کاشان – استادراهنما

  12

  بررسی تطبیقی لعاب های ترکیبات مس در دوره اسلامی ودوره قبل از اسلام در ایران- 1390- دانشگاه کاشان – استادراهنما

  13

  تجلی سرمدیت در معماری مقدس اسلامی -1391- دانشگاه کاشان – استادراهنما

  14

  کنکاشی در کتاب عکاسی (2) هنرستانهای فنی وحرفه ای وتهیه متن مناسب -1391-دانشگاه کاشان -استادراهنما

  15

  تذهیب قرآن در دوره تیموری ، صفوی وقاجار -1391-دانشگاه کاشان – استادراهنما

  16

  بررسی تاثیرات نگار گری ایران بر طراحی فرش های عصر صفوی تا پایان دوره پهلوی -1390- دانشگاه کاشان- استادراهنما

  17

  بررسی رابطه بازار هدف با طراحی و رنگ آمیزی قالی قم و ارایه راه کارهایی جهت کسب سهم بیشتر در بازار مصرف -1390-دانشگاه کاشان – استادراهنما

 

  تدوین سرفصل رشته دانشگاهی

 

  1

  مسئولیت تدوین سر فصل دورس کارشناسی ارشد فرش با سه گرایش :مدیریت -طرح نقش – رنگرزی ومواد اولیه که در بهار 1390به تصویب وزارت علوم رسید.

  2

  بازنگری و ارزیابی سر فصل دروس کارشناسی ناپیوسته فرش(از کاردانی به کارشناسی) با ارجاع وزارت علوم 1390

 

 تالیف جزوه های درسی

 

  1

  سیر تحول نقوش ونمادها در هنر – کارشناس فرش

  2

  مدیریت فرهنگی و هنری – کارشناسی فرش

  3

  تاریخ فرش جهان - کارشناسی فرش

  4

  اقتصاد فرش- کارشناسی فرش

  5

  جامعه شناسی فرش - کارشناسی فرش

  6

  تاریخ فرش ایران - کارشناسی فرش

  عناوین کسب شده

 

  1

  اثر برگزیده: رساله کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی به عنوان پژوهش برتر فرهنگی هنری استان در سال 1378 ـ شورای پژوهشهای فرهنگی استان اصفهان

  2

  استاد برتر در منطقه کاشان- 1388بالوح معاونت استاندار

  3

  پژوهشگر برتر در حوزه معماری و هنر استان اصفهان- هفته پژوهش 1389 بالوح استاندار

  4

  تقدیر نامه وزیر علوم ،تحقیقات وفناوری در رابطه با دفاع مقدس 1388

  پژوهشگر نمونه دانشگاه از دانشکده معماری وهنر – هفته پژوهش 1390 بالوح تقدیر رئیس دانشگاه ومعاون پژوهشی

  6

 

  تقدیر معاون پژوهش وفناوری وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری دکتر محمد مهدی نژاد نوری جهت خدمات بعنوان ریئس انجمن فرش ایران -1390

 

  عضویت در انجمن علمی و فنی

 

  1

  انجمن علمی فرش ایران( عضو پیوسته )

  2

  انجمن همکاری های بین المللی ایرانشناسی ( عضو پیوسته)

  مسئولیت های اجرایی

 

  1

  مدیر طرح وبرنامه ومسئول راه اندازی هسته های برنامه ریزی دانشگاه- 1369

  2

  مسئول راه اندازی بخش پژوهشی دانشگاه وتشکیل اولین شورای پژوهش آن- 1370

  3

  معاون طرح وبرنامه دانشگاه از 1370 به مدت 5/2 سال

  4

  عضویت در شورای دانشگاه ونیز هیات رئیسه

  5

  پیگیری راه اندازی رشته های دانشکده معماری وهنر از جمله فرش وعضو کمیته مربوطه از سال 1374

  6

  معاون دانشکده معماری و هنر از سال 1377

  7

  قائم مقام دانشکده معماری وهنر از اواخر 1378

  8

  عضویت در شورای آموزشی دانشگاه وشوراهای ذیربط دیگر

  9

  استاد مشاور دانشجویان شاهد وایثارگر وعضو کمیته فرهنگی دانشکده

  10

  مسئول برگزاری نمایشگاه ودستاورد های علمی و فرهنگی اساتید و دانشجویان دانشگاه 1377

  11

  دبیر همایش دانش آموختگان دانشگاه و دبیر همایش فرش در آموزش عالی 1379

  12

  مسئول پیگیری و راه اندازی وتاسیس چهار نهاد :انجمن علمی فرش ایران، مرکز پژوهشی فرش دانشگاه، موزه فرش کاشان، میز فرش کاشان

  13

  عضو کار گروه بررسی توانایی علمی در دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان

  14

  مدیر گروه آموزشی فرش

  15

  مدیر گروه آموزشی کارشناسی ارشد هنر اسلامی و پژوهش هنر

  فعالیت های حرفه ای تخصصی

  فعالیت های فرهنگی دانشجویی

  آثار بدیع و ارزنده هنری

  نمایشگاه ها و کارگاه های پژوهشی هنری


دفعات مشاهده: 5613 بار   |   دفعات چاپ: 1767 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 120 بار   |   3 نظرCAPTCHA

نظرات کاربران

نظر ارسال شده توسط نام یا پست الکترونیک در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲
با عرض سلام و ادب . فرزانه هستم از ساری علاقه زیادی به تحصیل در رشته فرش دیت بافت را دارم اما متاسفانه اطلاعاتی در مورد دانشگاه در این استان را ندارم لطفا راهنماییم کنید . باتشکر

نظر ارسال شده توسط نام یا پست الکترونیک در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۶
احمدی هستم رئیس انجمن طراحان فرش مازندران. افتخار دوستی با دکتر رادارم .برای ایشان آرزوی موفقیت روز افزون دارم.

نظر ارسال شده توسط نام يا پست الكترونيك در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱۹
با عرض خسته نباشید خانم حصل خانجانی کارشناس فرش ترکمن شاگرد استاد عالیقدر نیاز جان نیازی انشالله در راستای ادامه تلاشهای ایشان در روند احیا نقوش ترکمن وترویج وتوسعه فرش ترکمن امانتدار قابل قبولی باشم وهمانند استاد بزرگوار دکتر چیت سازان که تلاشها وزحمات در خصوص فرش کاشان کشیده اند چند صفحه برگی برای فرش ترکمن که جزو زیبا ترین وغنی ترین هنرهای شناخته شده میباشدقدم های مثبت بردارم


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی فرش ایران می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Iran Carpet Scientific Association

Designed & Developed by : Yektaweb