اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1399 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


دریافت مطالب خبرنامه
[ برگشت به فرم ]
- مشخصات
1 نام و نام خانوادگی
2 پست الکترونیکی
- ارسال مطلب
3 عنوان مطلب
4 خلاصه مطلب
خلاصه ای از مطلب ارسالی که حاوی موضوع و هدف مطلب باشد.
5 فایل پیوست متنی

فایل مطلب خود را در قالب فایل متنی -ورد- پیوست نمایید

لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
6 عکسهای مرتبط با مطلب
عکس های مرتبط با مطلب خود را از این فیلد در قالب یک فایل حداکثر 2 مگابایت و در فرمت jpg پیوست نمایید
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.