اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1396 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


بایگانی بخش خبرنامه

:: شماره یازدهم خبرنامه قالی و صنایع دستی کرمان - ۱۳۹۳/۱/۲۵ -
:: شماره نهم خبرنامه قالی و صنایع دستی کرمان منتشر شد - ۱۳۹۲/۹/۲ -
:: شماره دوازدهم خبرنامه الکترونیکی شورای انجمن های علمی منتشر شد - ۱۳۹۲/۸/۲۶ -
:: شماره هشتم خبرنامه قالی و صنایع دستی کرمان - ۱۳۹۲/۶/۱۳ -
:: شماره نهم خبرنامه الکترونیک شورای انجمن های علمی ایران - ۱۳۹۲/۵/۲۸ -
:: شماره هشتم خبرنامه الکترونیکی شورای انجمن های علمی - ۱۳۹۲/۴/۲۵ -
:: شماره هفتم خبرنامه قالی و صنایع دستی - ۱۳۹۲/۳/۲۸ -
:: شماره اول خبرنامه انجمن علمی فرش ایران - ۱۳۹۲/۲/۱۲ -
:: شماره پنجم خبرنامه شورای انجمن‌های علمی ایران منتشر شد - ۱۳۹۲/۱/۲۶ -
:: شماره چهارم خبرنامه الکترونیکی شورای انجمن های علمی ایران - ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ -
:: شماره سوم خبرنامه شورای انجمن های علمی ایران منتشر شد - ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ -
:: ویژه نامه «نامه فرش» بهمن 1386 - ۱۳۹۱/۱۰/۲۲ -
:: ویژه نامه «نامه فرش» اردیبهشت 1387 - ۱۳۹۱/۱۰/۲۲ -
:: شماره اول و دوم خبرنامه انجمن علمی فرش ایران - ۱۳۹۱/۶/۲۵ -
:: شماره سوم و چهارم خبرنامه انجمن علمی فرش ایران - ۱۳۹۱/۶/۲۵ -
:: شماره پنجم خبرنامه انجمن علمی فرش ایران - ۱۳۹۱/۶/۲۵ -
:: شماره شش و هفت خبرنامه انجمن علمی فرش ایران - ۱۳۹۱/۶/۲۴ -
:: شماره هشت خبرنامه انجمن علمی فرش ایران - ۱۳۹۱/۶/۲۴ -
:: شماره نهم خبرنامه انجمن علمی فرش ایران - ۱۳۹۱/۶/۲۴ -
:: شماره یازدهم خبرنامه انجمن علمی فرش ایران - ۱۳۹۱/۶/۲۴ -
:: شماره دوازده خبرنامه انجمن علمی فرش ایران - ۱۳۹۱/۶/۲۴ -
:: شماره سیزده خبرنامه انجمن علمی فرش ایران - ۱۳۹۱/۶/۲۴ -
:: شماره چهارده خبرنامه انجمن علمی فرش ایران - ۱۳۹۱/۶/۲۴ -
:: شماره پانزده خبرنامه انجمن علمی فرش ایران - ۱۳۹۱/۶/۲۴ -
:: شماره شانزده خبرنامه انجمن علمی فرش ایران - ۱۳۹۱/۶/۲۴ -
:: شماره هفده خبرنامه انجمن علمی فرش ایران - ۱۳۹۱/۶/۲۴ -
:: شماره هجده خبرنامه انجمن علمی فرش ایران - ۱۳۹۱/۶/۲۴ -
:: شماره نوزده خبرنامه انجمن علمی فرش ایران - ۱۳۹۱/۶/۲۴ -

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی فرش ایران می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Iran Carpet Scientific Association

Designed & Developed by : Yektaweb