اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


بایگانی بخش سعید رونقیان تبریزی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 17 | تعداد کل بازدید های مطالب: 91,675 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۳ -

مقاله هشتم | کیمیا | زهره فرش ایران

سلسله گفتاری پیرامون هنر و هنرمندان قالی تبریز / مقاله هشتم / زهره فرش ایران در عرصه فرش دستباف تبریز ، کم نبوده اند کسانی که عاشقانه پای در دایره فرش نهاده و رنج ها و محنت ها ی فراوان بجان خریدند ، و چه بسا که حتی از ناسازگاری روزگار ، سرمایه آبروی خویش نیز در این قمارعشق باخته اند. مرحوم استاد حاج حمید کیمیا را بی شک باید یکی از این نوادر و نوابغِ دست یازیده به هنرفرش دستباف دانست 

img_yw_news
پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

اِلمَــــک

اِلمَــــکریشه یابی کلمات مورد استفاده درعرصه های مختلف فرش دستباف پرزدار، ومعانی ومعادل آن ها ، همواره قرین با پیشینه تاریخی آن ویکی ازموضوعات چالشی بوده است که اندک گوینده و نویسنده ای ، اعم از ایرانی و غیر ایرانی ، سواد و توان کشف حقیقت دراین مبحث را داشته اند .

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ -

نیاز ها و انگیزه ها

نیاز ها و انگیزه ها / آسیب شناسی هنجاری فرش دستباف ایراناز آنجا که فرش حاصل فعل بشری است، برای تعریف، توضیح و تبیین آن در ابعاد گوناگون، ناگزیرباید مقدمه ای ارائه شود. بر اهل خرد پوشیده نیست که هیچ اقدام ارادی و آگاهانه بشری بدون وجود انگیزه، قابلیت بروز و فعلیت نداشته وبه عبارت دیگر هر عمل فردی یا جمعی که ناشی از طرح وبرنامه ای باشد، حاکی از وجود انگیزه لازم وکافی برای وقوع آن در ساحت نظر و عرصه عمل است.

img_yw_news
پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ -

جاجیمِ بخت

جاجیمِ بخت / بافته ای از جنس عشق صنایع دستی روستایی و عشایری ، منبع وسیع وعمیقی از نو آوری ها ، ابتکارات ، ابداعات ، سبک ها ، روش ها و حتی فن آوری ها بوده و بستر همجوشی ، همپوشی و نوزایی فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعیِ عقاید و باورهای قومی ، نژادی ، ملی ، مذهبی و جغرافیایی می باشد ...

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۲ -

سلسله گفتاری پیرامون هنر و هنرمندان قالی تبریز/ استاد حبیب محمدعلی نژاد اول

جرعه ای از جام عشق /سلسله گفتاری پیرامون هنر و هنرمندان قالی تبریزمقاله هفتم: استاد حبیب محمدعلی نژاد اول / صندوقچه اسرار فرش آذربایجان  تا کنون درموضوع قالی ایران و مجموعه عوامل آن ، بسیار گفته و نوشته اند ، وهراندیشه ای با ویژه گیهای خاستگاه خود به شرح و وصف آن پرداخته است ، اما...

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۲ -

سلسله گفتاری پیرامون هنر و هنرمندان قالی تبریز/ مقاله ششم

سلسله گفتاری پیرامون هنر و هنرمندان قالی تبریزمقاله ششم/ استاد مجید سلامت تا کنون درموضوع قالی ایران و مجموعه عوامل آن ، بسیار گفته و نوشته اند ، وهراندیشه ای با ویژه گیهای خاستگاه خود به شرح و وصف آن پرداخته است ...

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۲ -

نیم نگاهی از پنجره هرمونتیک معاصر به فرشهای تصویری ایران

عالم معنی/ نیم نگاهی از پنجره هرمونتیک معاصر به فرشهای تصویری ایرانهرصاحب اندیشه ای که دروادی فرش ایران گام نهد ، به موضوعاتی برمی خورد که بارها وبارها درطول زمان، بنوعی مورد توجه وکند وکاوقرارگرفته اند ، لکن هنوزرازهای سر به مهری دربطن ومتن خود دارند که آنها را واجد دقت مجدد وشایسته بازخوانی و کشف مکررمی نماید.

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۲ -

سلسله گفتاری پیرامون هنر و هنرمندان قالی تبریز/ مقاله پنجم

 جرعه ای از جام عشق/سلسله گفتاری پیرامون هنر و هنرمندان قالی تبریز مقاله پنجم/ استاد رسول روفه گر حقتحقیق و نگارش از : سعید رونقیان تبریزی

img_yw_news
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۲ -

حاشیه مرافل !؟

حاشیه مرافل !؟   (شاهدی دیگر بر ضرورت پالایش منابع نظری فرش ایران) کلمه نامانوسی بود که برای اولین بارمی شنیدم ، خصوصا آنکه به فرش تبریزمنتسب می شد ، تقریبا بعید می دانستم کلمه مستند و رایجی در عرصه فرش ایران خصوصا در حوزه فرهنگ واژگانی فرش تبریز مرسوم بوده و یا باشد و آنرا ولو یک بار از کسی نشنیده یا در جایی ندیده باشم ...

img_yw_news
پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۹۲ -

سلسله گفتاری پیرامون هنر و هنرمندان قالی تبریز/ مقاله چهارم/ استاد پورکاظم

جرعه ای از جام عشق/ سلسله گفتاری پیرامون هنر و هنرمندان قالی تبریز/ مقاله چهارمتا کنون درموضوع قالی ایران و مجموعه عوامل آن ، بسیار گفته و نوشته اند ، وهراندیشه ای با ویژه گیهای خاستگاه خود به شرح و وصف آن پرداخته است ، اما آنچه دراین میان جای تامل دارد عدم و یا کمینه بودن مطلبی گفتار و نوشتارهائیست که قالی وعوامل آن را آنگونه که هست ، نموده باشد و ...

img_yw_news
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ -

جرعه ای از جام عشق/ سلسله گفتاری پیرامون هنر و هنرمندان قالی تبریز

جرعه ای از جام عشق/ سلسله گفتاری پیرامون هنر و هنرمندان قالی تبریزمقاله ســـوم: استاد پور کاظمتا کنون درموضوع قالی ایران و مجموعه عوامل آن ، بسیار گفته و نوشته اند ، وهراندیشه ای با ویژه گیهای خاستگاه خود به شرح و وصف آن پرداخته است ...

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ -

سلسله گفتاری پیرامون هنر و هنرمندان قالی تبریز :: مقاله دوم

جرعه ای از جام عشق سلسله گفتاری پیرامون هنر و هنرمندان قالی تبریز :: مقاله دوم (جلالی)تا کنون در موضوع قالی ایران و مجموعه عوامل آن ، بسیار گفته و نوشته اند، وهراندیشه ای با ویژه گیهای خاستگاه خود به شرح و وصف آن پرداخته است ...

img_yw_news
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۲ -

جرعه ای از جام عشق/ سلسله گفتاری پیرامون هنر و هنرمندان قالی تبریز

جرعه ای از جام عشق / سلسله گفتاری پیرامون هنر و هنرمندان قالی تبریز مقاله نخست: پورنامی تا کنون درموضوع قالی ایران و مجموعه عوامل آن ، بسیار گفته و نوشته اند ، وهراندیشه ای با ویژه گیهای خاستگاه خود به شرح و وصف آن پرداخته است ...

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۲ -

سراپی ؟!

سراپی ؟! شاید حدوداً سه دهه پیش بود که برای اولین بار کلمه «سراپی» را شنیدم که منظور گوینده یک نوع از بافته های نسل اوّل هریس بود که نقوش آرام و هندسی، رنگهای طبیعی و گیاهی، بافت درشت و نامنظم از مشخصه های بارز آن بشمار می رفت، امّا از آنروز تاکنون با تمام تحقیق و تفحصی که از منابع مختلف قابل دسترس اعم از کتب و مقالات و اهل خبره و حتّی خبرگان و بافندگان محلی و بعضی مطلعین و دست اندرکاران خارجی بعمل آمد ، جوابی قانع کننده و توضیحی قابل استناد و ارائه بدست نیامد ، ولی آنچه مسلم گشت اینکه : اصطلاح «سراپی» از آنسوی مرز های جغرافیائی فرش ایران وارد فرهنگ فرش ایران گردیده است..

img_yw_news
جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ -

شبهه ای بی اساس (برداشتی نا صواب از طرح شکارگاه در قالی ایران)

شبهه ای بی اساس (برداشتی نا صواب از طرح شکارگاه در قالی ایران)  مقالات ارسالی/ سعید رونقیان تبریزی هیچ فرد خردمند و عاقلی را نمی توان یافت که در حکمت و دقت قوانین طبیعت شک و شبهه ای داشته و بتواند بر آن ایراد و اشکالی منطقی وارد کند ؛ چرا که خالق حکیم ؛ هرعلتی را در مکان خود و هرذره ای را در موضع خویش نهاده است ؛ بگونه ایکه چرخ هستی بر مدارقانون علت و معلول بی هیچ کم و کاستی میگردد وچرخه طبیعی خویش می پیماید .

img_yw_news
پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ -

فرش معیوب؟ (بخش دوم و پایانی)

فرش معیوب؟ (بخش دوم و پایانی) شاید برای کلمه عیب درعرصه فرش نتوان مصداق واحدی تعریف نمود ؛ چرا که برای این کلمه با توجه به عوامل گوناگونی از قبیل زمان ؛ مکان ؛انواع فرش ؛ ذهنیت افراد وغیره ؛ تعابیر و مصادیق مختلفی را می توان یافت که هر کدام به نوبه خود ؛ از منظر علمی و عرفی قابل تامل و بررسی است.و به عبارت دیگر دایره مبحث عیب در عرصه فرش بسیار وسیع و گسترده تراز آنیست که یکنفر آنهم در نوشتاری مختصر از عهده بررسی همه جانبه و کارشناسانه آن برآید ؛ آنگونه که تاکنون چنین بوده .

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۲ -

فرش معیوب ؟ (بخش اول)

فرش معیوب ؟ (بخش اول)مقالات ارسالی/ تحقیق و نگارش از: سعید رونقیان تبریزیشاید برای کلمه عیب درعرصه فرش نتوان مصداق واحدی تعریف نمود ؛ چرا که برای این کلمه با توجه به عوامل گوناگونی از قبیل زمان ؛ مکان ؛انواع فرش ؛ ذهنیت افراد وغیره ؛ تعابیر و مصادیق مختلفی را می توان یافت که هر کدام به نوبه خود ؛ از منظر علمی و عرفی قابل تامل و بررسی است.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی فرش ایران می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Iran Carpet Scientific Association

Designed & Developed by : Yektaweb