اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1398 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


Close

Logo

انجمن علمی فرش ایران

هیئت مدیره
آقای سیدمحمدمهدی میرزاامینی
مدرک یا رتبهدکترا
شماره تلفن09370710092
رشته تحصیلیهنر- پژوهش هنر
پست سازمانینایب رییس
محل خدمتدانشجو دکتری پژوهش هنر
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۵/۱۶

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: