اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1398 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


Close

Logo

انجمن علمی فرش ایران

آقای حجت اله رشادی
مدرک یا رتبهکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیفرش- پژوهش هنر
پست سازمانیخزانه دار
محل خدمتعضو هیئت علمی دانشگاه اراک
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۵/۱۶

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: