اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1398 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


Close

Logo

انجمن علمی فرش ایران

آقای عبدالحسین قاسم نژاد
مدرک یا رتبهکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیفرش- پژوهش هنر
پست سازمانیعضو هیئت مدیره
محل خدمتمعاونت امور تحقیق و ترویج مرکز ملی فرش ایران
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۵/۱۶

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: