اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1398 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


Close

Logo

انجمن علمی فرش ایران

خانم سیده اکرم اولیائی طبائی
مدرک یا رتبهکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیصنایع دستی
پست سازمانیدبیر شعبه
محل خدمتعضو هیئت علمی دانشگاه هنر شیراز
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۱۳

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: