اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1398 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


Close

Logo

انجمن علمی فرش ایران

آقای دکتر بیژن اربابی
مدرک یا رتبهدکترا
رشته تحصیلیپژوهش هنر
پست سازمانیمدیر کمیته اداری و مالی
محل خدمتعضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۱۳

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: