اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1398 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


Close

Logo

انجمن علمی فرش ایران

خانم فروغ اسماعیلی
مدرک یا رتبهکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیفرش
پست سازمانیمدیر کمیته پذیرش
محل خدمتاداره فرش استان تهران
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۱۳

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: