اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1398 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


Close

Logo

انجمن علمی فرش ایران

آقای مهندس مهدی سوهانگیر
مدرک یا رتبهکارشناسی ارشد
رشته تحصیلینساجی
پست سازمانیمدیر گروه رنگرزی
محل خدمتمدیرعامل شرکت کیمیا کاو جهان
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۶/۱۹

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: