اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1398 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


Close

Logo

انجمن علمی فرش ایران

آقای دکتر عبدالله میرزایی
مدرک یا رتبهدکترا
رشته تحصیلیفرش - پژوهش هنر
پست سازمانیمدیر گروه جامعه شناسی و مردم شناسی
محل خدمتعضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۱۳

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: