اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1398 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


Close

Logo

انجمن علمی فرش ایران

آقای سیدمحمدمهدی میرزاامینی
مدرک یا رتبهدانشجو
رشته تحصیلیفرش - پژوهش هنر
پست سازمانیعضو پیوسته
محل خدمتدانشجو دکتری دانشگاه هنر اصفهان
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۱۳

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: