اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1398 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


Close

Logo

انجمن علمی فرش ایران

خانم اعظم رسولی
مدرک یا رتبهکارشناسی ارشد
پست سازمانیعضو پیوسته
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۲/۱۶

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: