اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1398 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


Close

Logo

انجمن علمی فرش ایران

آقای دکتر مهدی کشاورز افشار
مدرک یا رتبهدکترا
رشته تحصیلیپژوهش هنر - فرش
پست سازمانیعضو پیوسته
محل خدمتعضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۱۳

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: