اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


Close

Logo

انجمن علمی فرش ایران

آقای دکتر بیژن اربابی
مدرک یا رتبهدکترا
رشته تحصیلیپژوهش هنر
پست سازمانیعضو پیوسته
محل خدمتعضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۱۳

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: