اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1398 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


Close

Logo

انجمن علمی فرش ایران

خانم زهرا کمانی
مدرک یا رتبهکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیفرش
پست سازمانیگردهمایی های علمی و هنری
محل خدمتاداره فرش استان تهران
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۱۳

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: