اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1398 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


Close

Logo

انجمن علمی فرش ایران

آقای مهندس فتحعلی قشقایی فر
مدرک یا رتبهکارشناسی ارشد
پست سازمانیمدیر گروه بافت
محل خدمتعضو هیئت علمی دانشگاه کاشان
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۱۳

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: