اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


Close

Logo

انجمن علمی فرش ایران

خانم دکتر افسانه قانی
مدرک یا رتبهدکترا
رشته تحصیلیفرش- پژوهش هنر
پست سازمانیمدیر کمیته آموزش و پژوهش
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۱۳

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: