اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1398 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


Close

Logo

انجمن علمی فرش ایران

خانم فاطمه رجبی
مدرک یا رتبهکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیفرش
پست سازمانیعضو هیئت رئیسه شعبه و مسئول هماهنگی دانش و صنعت
محل خدمتمدیرفنی وآموزشی خوشه فرش ایران وفارس
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۱۵

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: