اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1398 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


Close

Logo

انجمن علمی فرش ایران

آقای دکتر مجیدرضا مقنی پور
مدرک یا رتبهدکترا
رشته تحصیلیپژوهش هنر
پست سازمانیعضو هیئت رئیسه شعبه
محل خدمتعضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۱۴

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: