اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1398 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


Close

Logo

انجمن علمی فرش ایران

آقای رضا پورزرین
مدرک یا رتبهکارشناسی ارشد
رشته تحصیلینقاشی
پست سازمانیعضو هیئت رئیسه شعبه و خزانه دار
محل خدمتعضو هیئت علمی دانشگاه هنر شیراز
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۱۵

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: