اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1398 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


Close

Logo

انجمن علمی فرش ایران

آقای علی پیری
مدرک یا رتبهکارشناسی ارشد
پست سازمانیعضو پیوسته
محل خدمتعضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشانی محل کارزاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه سیستان و بلوچستان- دانشکده هنر و معماری- گروه فرش
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۶/۲۲

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: