اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنندLogo

انجمن علمی فرش ایران

آقای علی خلیقی
مدرک یا رتبهسایر موارد
رشته تحصیلیفرش
پست سازمانیبازرس اصلی
محل خدمتمدیرعامل شرکت فرش گره
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۱۳

[ برگشت به فهرست افراد ]