اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنندLogo

انجمن علمی فرش ایران

آقای سیامک عیقرلو
مدرک یا رتبهکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیفرش
پست سازمانیبازرس اصلی
محل خدمتمدرس فرش
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۵/۱۶

[ برگشت به فهرست افراد ]