اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنندLogo

انجمن علمی فرش ایران

آقای سیدمحمدمهدی میرزاامینی
مدرک یا رتبهدانشجو
پست الکترونیکinfo[AT]icsa[AT]ir
رشته تحصیلیفرش - پژوهش هنر
پست سازمانیبازرس اصلی
محل خدمتدانشجو دکتری دانشگاه هنر اصفهان
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۱۳

[ برگشت به فهرست افراد ]