اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنندLogo

انجمن علمی فرش ایران

آقای محمدرضا شاهپروری
مدرک یا رتبهدکترا
رشته تحصیلیفرش - پژوهش هنر
پست سازمانیبازرس اصلی
محل خدمتدانشجو دکتری دانشگاه شاهد
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۵/۱۶

[ برگشت به فهرست افراد ]