اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنندLogo

انجمن علمی فرش ایران

خانم فرزانه ملکان
مدرک یا رتبهکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیفرش
پست سازمانیکارشناس انجمن
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۱/۲۸

[ برگشت به فهرست افراد ]