اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنندLogo

انجمن علمی فرش ایران

آقای حجت اله رشادی
مدرک یا رتبهکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیفرش - پژوهش هنر
پست سازمانیمدیر اجرایی دوفصلنامه گلجام
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۲۳

[ برگشت به فهرست افراد ]