اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنندLogo

انجمن علمی فرش ایران

خانم سیده اکرم اولیائی طبائی
مدرک یا رتبهکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیصنایع دستی
پست سازمانیدبیر شعبه
محل خدمتعضو هیئت علمی دانشگاه هنر شیراز
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۱۳

[ برگشت به فهرست افراد ]