اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنندLogo

انجمن علمی فرش ایران

آقای جواد حسن پور نامی
مدرک یا رتبهکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیصنایع دستی
پست سازمانیدبیر شعبه
محل خدمتعضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۱۳

[ برگشت به فهرست افراد ]