اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنندLogo

انجمن علمی فرش ایران

آقای دکتر فرهاد باباجمالی
مدرک یا رتبهدکترا
رشته تحصیلیجغرافیا
پست سازمانیمدیر گروه اقتصاد و مدیریت
محل خدمتعضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۱۳

[ برگشت به فهرست افراد ]