اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1396 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند



Logo

انجمن علمی فرش ایران

آقای دکتر فرهاد باباجمالی
مدرک یا رتبهدکترا
رشته تحصیلیجغرافیا
پست سازمانیمدیر گروه اقتصاد و مدیریت
محل خدمتعضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۱۳

[ برگشت به فهرست افراد ]