اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1396 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنندLogo

انجمن علمی فرش ایران

آقای سالار حسن زاده
مدرک یا رتبهکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیفرش
پست سازمانیمدیر گروه تاریخ و فرهنگ
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۱۳

[ برگشت به فهرست افراد ]