اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنندLogo

انجمن علمی فرش ایران

آقای علی خلیقی
مدرک یا رتبهدکترا
رشته تحصیلیفرش
پست سازمانیمدیر گروه طرح و نقش
محل خدمتمدیرعامل شرکت فرش گره
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۱۳

[ برگشت به فهرست افراد ]