اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنندLogo

انجمن علمی فرش ایران

آقای دکتر ایمان زکریایی کرمانی
مدرک یا رتبهدکترا
رشته تحصیلیپژوهش هنر
پست سازمانیمدیر کمیته آمار و اطلاعات
محل خدمتعضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۱۳

[ برگشت به فهرست افراد ]