اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنندLogo

انجمن علمی فرش ایران

آقای مهندس مهدی سوهانگیر
مدرک یا رتبهکارشناسی ارشد
رشته تحصیلینساجی
پست سازمانیمدیر گروه رنگرزی
محل خدمتمدیرعامل شرکت کیمیا کاو جهان
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۶/۱۹

[ برگشت به فهرست افراد ]