اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنندLogo

انجمن علمی فرش ایران

آقای دکتر عبدالله میرزایی
مدرک یا رتبهدکترا
رشته تحصیلیفرش - پژوهش هنر
پست سازمانیمدیر گروه جامعه شناسی و مردم شناسی
محل خدمتعضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۱۳

[ برگشت به فهرست افراد ]