اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنندLogo

انجمن علمی فرش ایران

خانم سمن محوی
مدرک یا رتبهکارشناسی ارشد
پست سازمانیعضو دانشجویی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۲/۱۶

[ برگشت به فهرست افراد ]