اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنندLogo

انجمن علمی فرش ایران

خانم ملیحه کریمی صوری
پست سازمانیعضو وابسته
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۴

[ برگشت به فهرست افراد ]