اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنندLogo

انجمن علمی فرش ایران

آقای علی پیری
مدرک یا رتبهکارشناسی ارشد
پست سازمانیعضو پیوسته
محل خدمتعضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشانی محل کارزاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه سیستان و بلوچستان- دانشکده هنر و معماری- گروه فرش
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۶/۲۲

[ برگشت به فهرست افراد ]