اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1399 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


فهرست افراد


آقای سیدمحمدمهدی میرزاامینی
عضو پیوسته
دانشجو دکتری دانشگاه هنر اصفهان
آقای سید مصطفی افتخاری
عضو پیوسته

آقای دکتر علی وندشعاری
عضو پیوسته
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
خانم شهدخت رحیم پور
عضو پیوسته

خانم اعظم رسولی
عضو پیوسته

آقای مصطفی رستمی
عضو پیوسته

آقای دکتر سید جلال الدین بصام
عضو پیوسته
عضو هیئت علمی آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
خانم فرزانه ملکان
عضو پیوسته

خانم دکتر الهه ایمانی
عضو پیوسته

خانم افسانه فرخ پیام
عضو پیوسته

آقای دکتر مهدی کشاورز افشار
عضو پیوسته
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
آقای دکتر بیژن اربابی
عضو پیوسته
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران
خانم دکتر فاطمه اکبری
عضو پیوسته
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
آقای سید محمد فضائلی
عضو پیوسته

خانم سرور امینی
عضو پیوسته

آقای محمد ملکی
عضو پیوسته

آقای محمد جواد نجفیان
عضو پیوسته

آقای علی پیری
عضو پیوسته
عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی فرش ایران می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Iran Carpet Scientific Association

Designed & Developed by : Yektaweb