اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنندLogo

انجمن علمی فرش ایران

آقای دکتر ایمان زکریایی کرمانی
مدرک یا رتبهدکترا
رشته تحصیلیفرش - پژوهش هنر
پست سازمانیرییس انجمن
محل خدمتعضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۵/۱۶

[ برگشت به فهرست افراد ]