اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنندLogo

انجمن علمی فرش ایران

آقای دکتر علی وندشعاری
مدرک یا رتبهدکترا
شماره تلفن+984135297536
رشته تحصیلیهنر- پژوهش هنر
پست سازمانینایب رییس
محل خدمتعضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۱۳

[ برگشت به فهرست افراد ]