اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنندLogo

انجمن علمی فرش ایران

آقای سیدمحمدمهدی میرزاامینی
مدرک یا رتبهدکترا
شماره تلفن09370710092
رشته تحصیلیهنر- پژوهش هنر
پست سازمانینایب رییس
محل خدمتدانشجو دکتری پژوهش هنر
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۵/۱۶

[ برگشت به فهرست افراد ]